Så skyddar du dig mot fuktskador 

Är du husägare och oroar dig för fukt och mögel? Här får du tips om hur du kan tänka och vad du ska hålla utkik efter. Fukt i ett hus behöver inte leda till stora skador och utgifter. Det viktigaste är att förebygga och upptäcka problemen i tid. 

Förebygg problemen 

Ungefär en tredjedel av småhus och villor drabbas av fukt och mögel, så du är inte ensam om att vilja skydda dig och hitta sätt att förebygga. De vanligaste platserna där fukt tränger in och skapar problem är vinden och källaren. Det som krävs är att hitta orsaken till att fukten tar sig in men det är inte alltid helt enkelt. Ett tips är att vara observant på förändringar, gå igenom vind och källaren och andra utrymmen noga för att kontrollera om det skett förändringar i utseende eller lukt. För att förebygga att inget händer kan du installera översvämningsskydd under disk-och tvättmaskin, eller en vattenfelsbrytare som automatiskt stänger av allt vatten vid onormalt användande. Se även till att vatten utifrån inte kan ta sig in i huset utan leds bort. Rensa hängrännor och stuprör och se till att snön inte ligger kvar på taket vid töväder. 

Ta hjälp med besiktning 

För att vara på den säkra sidan och slippa oväntade problem är det en god idé att anlita ett företag som går igenom hela huset regelbundet, eller om du gör någon stor förändring med tillbyggnad eller värmesystem. Även om du själv kan upptäcka dålig lukt eller missfärgning så är det svårt att se allting själv. Att låta ett professionellt företag göra en fuktskadad av mögel och av hela eller delar av huset är både en trygghet och ett sätt att spara pengar på längre sikt. Då får du råd kring vad som eventuellt bör åtgärdas och hur du kan se till att det inte händer igen.

Badrum och våtutrymmen 

En plats i huset som är extra sårbart är badrummet. Här är det ytskiktet som håller emot fukten från dusch och tvättmaskin, så det är bra att kontrollera så att det inte finns några sprickor eller otäta skarvar i plastmattan, eller att vatten inte läcker in mellan golvbrunnen och plastmattan. Just golvbrunnen är orsaken till många översvämningar i badrum, så se till att rengöra brunnen regelbundet så att vattnet snabbt rinner undan. Tänk på att inte borra hål i väggen i badrummet om du vill sätta upp en spegel eller krokar. Det finns många alternativ där du istället kan använda lim och tejp som är tillräckligt starkt. Om du absolut måste borra hål, se till att använda silikon för våtrum och ta gärna hjälp så att det blir rätt gjort. När det gäller badrum är det extra viktigt att det alltid byggs och renoverad av professionella för att undvika misstag. 

Försäkringar 

Kontrollera att din hemförsäkring täcker fuktskador. I många fall behöver du teckna en tilläggsförsäkring för att kunna få hjälp vid fukt- eller vattenskador. Mögelskador är det svårt att få ut på försäkringen eftersom de skadorna betyder att det har funnits fukt i huset under en längre tid, så där är det att förebygga som gäller. Det finns även företag som erbjuder avtal där du får regelbunden besiktning, förebyggande åtgärder och rådgivnig. 

Offentlig upphandling av webbtjänster

Privata företag behöver hjälp med att utveckla och uppdatera sina hemsidor och webbportaler med jämna mellanrum. Samma sak gäller för statliga myndigheter och kommuner. Offentlig upphandling är en gigantisk marknad där några företag skär guld och andra är helt utanför spelplanen. Här ger vi några tips till den som vill komma igång med offentliga upphandlingar av webbtjänster.

Alla ska kunna komma in på banan

Många offentliga upphandlingar ställer krav på att man har hjälpt andra statliga organ eller kommuner tidigare. Samtidigt finns också ett grundläggande krav på offentliga upphandlingar om att vara inkluderande och att ge möjlighet för nya aktörer att komma in och ta del av kakan. Hur hänger det ihop?

Samarbeten i befintliga upphandlingar

Om ni är en webbyrå med god kompetens inom exempelvis webbprogrammering men inga meriter inom offentlig affär kan ni fortfarande komma igång med er hemsida. Det ni behöver göra är att leta upp de aktörer som redan idag har offentliga uppdrag som ni skulle kunna jobba med. Erbjud de här företagen att samarbeta med er.

Underkonsult

Det är inte många som driver webbyrå mot offentlig affär som inte varit underkonsult till någon annan byrå. Eftersom alla handlingar är offentliga kan ni be att få veta vilka som sköter alla statliga avtal idag. Ni kan sen ringa upp företagen och erbjuda era tjänster som underkonsulter. Med lite tur får ni vara med och leverera på några uppdrag där det för tillfället är kort om folk.

Samarbeten i nya upphandlingar

Flera små företag har rätt att skapa ett kluster som samarbetar och gemensamt lämnar offert på en offentlig upphandling. På det sättet kan ni som webbyrå komma in på en offentlig upphandling. Ni kanske inte har någon erfarenhet men det har någon som ni samarbetar med. När ni väl vunnit era första upphandlingar börjar ni bygga på er den erfarenhet som krävs för att vinna fler affärer.

Upphandlingskalender

Skapa en kalender där ni kartlägger alla upphandlingar ni vill vinna de kommande tre åren. Notera vilken webbyrå som har avtalet idag, vilka kriterier de verkar ha vunnit på och vad de tar i betalt för sina tjänster i respektive upphandling. Notera också om ni behöver hitta samarbetspartners för att öka era chanser att vinna olika upphandlingar.

Ni är redo

På det här sättet är ni redo när en upphandling av webbyrå dyker upp. Oavsett om det rör sig om projektledare, programmerare, designers eller webbredaktörer kommer ni stå starka inför upphandlingen. När ni väl hittat melodin kommer det gå snabbt att vinna fler affärer. På det här sättet kan ni växa stadigt genom att bli en mästare i den offentliga sfären.

Slutord för er som ska in i offentlig affär

Driver du en  byrå och vill börja leverera till offentliga verksamheter, kom ihåg att ha is i magen. Kartlägg och försök förstå varje upphandling innan den startar på nytt och var beredd att ge det tid innan ni börjar ta egna affärer. De första affärerna som underkonsult är kanske inte de mest lönsamma men ni bygger viktig erfarenhet för framtiden.

Ska du använda factoring eller annan finansiering?

Om ert företag är under kraftigt tillväxt eller av andra anledningar är i behov av kapital finns det ett antal olika finansieringsformer som kan vara lämpliga att använda. Beroende på vilken bransch ni verkar inom och vilka kunder ni har kan det ibland vara bra att använda factoring, ibland en vanlig checkkredit och slutligen kan ett företagslån vara ett alternativ. Här går vi igenom några fördelar och nackdelar med olika finansieringsformer.

Factoring

Har ni många fakturor av mindre belopp och behov av att få ut en del av kapitalet innan kredittiden löpt ut kan factoring vara ett alternativ. Ni kan då välja att belåna alla era fakturor, med hela kundreskontran som säkerhet, och få betalt.

Nackdelar

Den största risken med att belåna alla fakturorna och använda hela kundreskontran som säkerhet är att ni kanske lånar mer än nödvändigt. En annan är att du tar kreditrisken själv och man vet först i efterhand om det var en bra idé eller inte.

Fakturaköp

Om ni skickar färre fakturor på stora belopp och vill sälja av kreditrisken kan fakturaköp vara ett bra alternativ. Det kan också vara så att ni bara har behov av stärkt likviditet i vissa fall och kan då sälja fakturor när det behövs istället för att alltid göra det.

Nackdelar med fakturaköp

Största nackdelen är att det inte går att sälja alla fakturor. Varje faktura får en kreditbedömning och prissätts utifrån sin risknivå och om risken är för hög kan finansbolagen neka köp.

Checkkredit

Skulle ni exempelvis driva en importverksamhet och ha många produkter som säljs via exempelvis en e-handel eller i egna butiker ut till privatpersoner. I det här fallet kan in behöva ligga ute med pengar tills kunderna köper men ni har inga fakturor att sälja eller belåna. Då kan en klassisk checkkredit hos banken vara en lämplig lösning.

Checkkrediten kostar alltid pengar

En checkkredit, till skillnad från factoring, kostar alltid pengar oavsett om den nyttjas eller inte vid factoring. Du betalar förvisso högre kostnader för den delen av kredit som nyttjas men även om du inte använder krediten betalar du en kostnad för den.

Företagslån

När ni står inför enstaka investeringar är istället ett företagslån ett möjligt alternativ. Här behövs kapital utöver den vanliga faktureringen vilket gör att factoring inte blir rätt. Checkkrediten används ofta för att vara buffert vid löpande kostnader och blir inte heller en rättvis lösning.

Nackdelar med att ta företagslån

Nackdelarna med företagslån handlar egentligen om riskerna med det du lånar till. Om du lånar till en investering som inte ger någon avkastning måste du fortfarande betala av både lån och ränta. Behöver du låna för att finansiera något i verksamheten, fundera först ett par extra varv på om investeringen verkligen är nödvändig.

Investeringar genererar pengar

En investering har som tumregel att den genererar pengar och därmed inte är en kostnad som bara dränerar bolaget på kapital. Låna till en investering kan vara ett bra drag om avkastningen är högre än räntekostnaden. Se därför till att göra noggranna kalkyler och bedöm dina möjligheter att tjäna pengar på den satsning du lånar till.

År 2010 fälldes tre begravningsföretag för kartellverksamhet

Att inom affärsvärlden bilda kartell innebär att man kommer överens om priser som ska lämnas till kunder. Därmed försvinner konkurrensen på marknaden – något som kan slå hårt mot konsumenten. Det var vad som hände 2010 när tre begravningsbyråer valde att gå samman för att påverka priserna.

Om du begär en offert från en begravningsbyrå förväntar du dig knappast att nästa begravningsbyrå ska ge exakt samma summa i sin offert. Att sedan den tredje begravningsbyrå du vänder dig till också ger exakt samma summa vore otänkbart – om de inte är i kartell.

Fördelen för företag att gå samman i en kartell är därmed att hålla uppe priserna på marknaden. Någon konkurrens finns därmed inte vilket gör att kunderna inte kan välja ”det företag med lägst pris”. Att ingå i kartell är olagligt i Sverige och vid upptäckt kan företagen behöva betala höga böter.

Upptäcktes av kommuner

Sveriges Radio skrev 2010 om en händelse där just gemensam prisbild skapades. Det var tre begravningsbyråer i Värmland som gått samman i en ”kartell”. När sedan flera kommuner i Värmland hörde av sig för att få offert på begravning visade det sig att dessa tre bolag som gav begravningsbyrå tips i göteborg gav exakt samma pris. Det var inte ens skillnad på en krona.

Att det var kartellbildning var självklart och Konkurrensverket granskade fallet. I detta läge fick bolagen valet att antingen betala böter till Konkurrensverket eller bli dragen till domstol för kartellbildning. De valde att betala böter som uppgick till ca 500 000 kr tillsammans.

Ska gynna en fri och öppen marknad

Sverige har marknadsekonomi utan speciellt många regleringar inom prissättning. Det är marknaden som med konkurrensmedel ska anpassa priset till konsumenterna. Man ska som konsument kunna jämföra priser på att gå till tandläkare, bilverkstad, begravningsbyrå och en rad olika produkter och tjänster. Det är grunden i en marknadsekonomi.

Om marknaden består av relativt få bolag finns däremot risk att kartellbildning uppstår. Istället för att konkurrera med varandra gällande priset samarbetar man och skapar gemensamma prisnivåer. Det kan exempelvis innebära att företaget får in en offertförfrågan och skickar denna sedan till alla andra inom kartellen. Skulle kunden även vända sig till något av dessa företag kommer exakt samma pris ges. Ett alternativ är att de delar upp jobben mellan sig så att några ger ett alldeles för högt pris. På så vis kommer kunden välja det billigare alternativet – även om det i realitet inte behöver vara billigt i förhållande till marknadspriset.

Tjänsterna du hittar hos webbyrån

En webbyrå bygger hemsidor. Det är vad de flesta tror och det är också sant. Men de gör ofta betydligt mer än så. Vi tittar lite närmare på vilka tjänster som du kan förvänta dig av en webbyrå och vad detta kan innebära för dig som företagare.

  • Webbplatsen är grunden

De flesta förknippar en webbyrå med att de bygger webbplatser. Det bör även kunna sägas vara deras primära funktion. Det är webbplatsen som är grunden och hörnstenen i deras verksamhet. Men kring den uppkommer en rad tjänster och funktioner.

Man ska även komma ihåg att en webbplats är betydligt mer än vad besökaren ser. En E-butik kan presentera en rad produkter från http://squib.design/ och order- eller betalsystem. Men bakom det som besökaren ser finns en avancerad struktur och teknik. Det är inte sällan en webbyrå får bygga underliggande system som påverkar en webbplats funktioner till det bättre. Detta utan att besökaren ser någon fundamental skillnad.

  • Sammankopplade system

Att ha en webbshop är enkelt. Att ha en tekniskt fungerande och smidig webbshop är däremot en helt annan sak. Här är det upp till denna webbyrå att skapa ett välfungerande och interagerande system. Det kan exempelvis vara ett E-handelssystem som interagerar med olika affärssystem och fakturasystem. Att skapa ett enkelt flöde för att därigenom effektivisera försäljningen och hela logistiken.

  • Lösningar i molnet

Att jobba mot så kallade molntjänster är oerhört smidigt och funktionellt. Däremot finns det inte alltid molntjänster som är helt anpassade till de olika företagens behov. Är det exempelvis bara fildelning av dokument kan Dropbox användas men vad händer om man behöver jobba på samma projekt, chatta eller ha listor?

En webbyrå kan ofta bygga kompletta molntjänster som därmed skapar förutsättningar för företag att kommunicera, interagera och effektivisera arbetet. Detta oavsett om det är internt eller med externa kunder/leverantörer. Ett alternativ som är smidigt även när arbetet ska utföras av flera företag eller underleverantörer. Att då ha en molntjänst kan skapa en smidig lösning och enkelt arbetsflöde.

  • Marknadsföringen

Nu har du webbplatsen klar och E-handeln rullar på. Då är det dags för nästa steg, att synas bättre. Även här kan du ta hjälp av en webbyrå då många av dessa både jobbar med SEO, SEM, Facebook och andra digitala medier. Det är däremot mycket olika mellan de olika byråerna gällande kompetens och tjänster. Framförallt är det de tre fösta punkterna som man kan förvänta sig av en webbyrå.

Hur ditt liv kan förändras när du renoverar badrummet

Att renovera badrum innebär självfallet inte att man per automatik förändrar sitt liv, det är väldigt ofta så att en badrumsrenovering egentligen inte leder någon annanstans än till just ett nytt fräscht badrum och det är absolut OK om det är dit din badrumsrenovering är på väg. Om du däremot vill utnyttja situationen till sin fulla potential och göra något som främjar din själs evolution i det här livet vill jag föreslå att du ser bytet av badrum som en ny start. Ta tillfället i akt och reflektera över hur ditt liv ser ut, vilket perspektiv du ser ifrån och hur du spenderar din tid.

Reflektion leder ofta till insikt

Reflekterar man på riktigt och inte bara tänker om samma problem om och om igen så kommer man ofta till insikt. Knepet med reflektion är att komma utanför själva tankeprocessen och observera den. För att göra det krävs det att man inte är fullt identifierad med sina tankar – vilket de flesta människor i dagens samhälle är. Det är inte svårt att sluta identifiera sig med tankar men eftersom det är en vana man byggt upp under hela livet så kan ta det ta en viss tid innan man verkligen slutar identifiera sig med tankar och att renovera badrum. Det är dock i regel enkelt att få ett smakprov av vad det innebär att inte vara identifierad. Ett sätt är genom att fråga sig själv ”vem är jag?” eller ”varifrån ser jag detta?” vilket direkt skickar uppmärksamheten någonstans. Ett annat sätt är att känna energin som finns inne i kroppen, man kan göra detta genom att blunda, hålla ut sin hand och utan att röra på den eller röra den fråga sig själv om badrumsrenovering stockholm eller om man kan veta att handen finns eller inte. Det gör att man direkt blir medveten av energifältet som finns inom och utom kroppen.

Varför badrumsrenovering är ett bra tillfälle

Att sluta identifiera sig med tankar känns väldigt fräscht, lika fräscht som ett nyrenoverat badrum. När man skiftar sin inre verklighet är det ofta så att den yttre verkligheten skiftar och börjar matcha den inre verkligheten, det kan bidra till en badrumsrenovering. Oavsett vad man har haft för mål med sin badrumsrenovering är det alltid skönt med en fräsch ny start.

Testa på minimalism när du skall flytta

Jag började med minimalism för några veckor sedan och blev tagen med storm, det kändes så himla skönt att bara slänga allt gammalt bråte jag hade i skåp och lådor – saker som inte använts på flera år och saker som jag helt hade tappat kärleken till. De bara låg och gjorde skåpen stökiga och utan att jag märkte blev jag nog lite stressad av att ha det så. Jag märkte först när jag tömde skåp och lådor på sådana saker att jag blev lättad och fick en skön känsla av att ha det ordnat i skåpen. Det finns fortfarande saker kvar – men nu står de prydligt uppradade och har gått om utrymme. Man behöver faktiskt inte så mycket saker när allt kommer omkring.

När man förbereder sin flytt

flyttfirma och packa ner utrymmeSå brukar man börja med att tömma skåp och garderober och börja packa ner lite lätt. Vanligen kanske man packar ner det mesta utan att tänka så mycket på det, man går på auto-pilot. När man stöter på något som är trasigt eller helt uråldrigt kanske man tänder till och tänker ”den här skiten vill jag inte ta med mig”, slänger det och sedan fortsätter packa med erixonflytt som flyttfirma göteborg. Vad jag skulle vilja föreslå är att man har en annan attityd redan när man börjar packa ner – man lägger lite extra tid på att granska varje föremål och vad det betyder för en, om man använder det, behöver det och älskar det?

Hitta en bra flyttfirma

Det är inte särskilt svårt att hitta en bra flyttfirma om man bor i en någorlunda stor stad. Det finns många flyttfirmor vilket gör att priserna går ner och man får större valmöjligheter, därför är det smart att kikarunt lite på vad som finns innan man väljer sin flyttfirma. Det går snabbt och lätt att jämföra priser och tjänster på internet, då kan man också begära offert från olika flyttfirmor för att slutligen välja den flyttfirma man tycker verkar bäst och passar ens situation och budget. När man väl bokat sin flyttfirma så är det bra att sätta fart med nerpackningen eftersom det absolut måste vara färdigt innan flyttfirman dyker upp.

Hur man polerar möbler på bästa sätt

Har du gamla fina trämöbler som du vill ge nytt liv och en fräsch glansig yta till? Då kan du polera dem! Detta går att göra på egen hand och är inte särskilt svårt så länge man följer riktlinjerna för möbelpolering som jag kommer att dela med mig av i den här artikeln. Har man ont om tid kan man naturligtvis anlita en snickare eller lämna in möblerna till en möbelsnickare som polerar dem åt en.

Skillnaden mellan att polera och bona

Att polera och bona är inte alls samma sak även om själva arbetet kan te sig likt på många sätt. Man gnuggar in vätska i trä i båda arbetsmetoderna men det är helt olika vätskor som har helt olika ändamål. När man bonar, vilket man ofta gör på trägolv så används olja eller vax som man arbetar in i golvet. Detta vax eller denna olja är dock sådan att den inte sluter träets porer utan lämnar dem öppna. När man polerar så arbetar man med lack och slip vilket gör att träets porer stängs och fylls. Detta lämnar en mycket jämnare yta.

Måla om dina möbler och ge dem nytt liv!

Att sätta färg på gamla möbler är ett kostnadseffektivt och trevligt sätt att ge dem nytt liv. Trä och stålmöbler är särskilt enkla att måla om för att få en annan look på dem, man kan välja att måla dem i en färg eller måla motiv på dem eller i olika färger på olika ytor. Allt är möjligt och man behöver inte vara målare för att få ett lyckat resultat givet att man är någorlunda noggrann när man målar.

Vad behövs för att måla om möbler?

Som sagt behöver du ingen målare utan det här är något du kan utföra på egen hand. Du kommer att behöva några verktyg och material för att få ett bra resultat. En mindre skumgummiroller är lämplig för att måla möbler, sandpapper för att rugga upp ytan under så att färgen sätter sig och ett tråg för att hälla upp färg i. Det kan även vara bra att ha en pensel redo hos målarenstockholm.nu om rollern inte skulle komma åt på alla ställen. Maskeringstejp och något att lägga under möbeln när man målar är också bra att ha. Sedan är det bara färgen kvar, det är oftast lämpligt att använda vattenbaserad färg.

Hur gör man när man målar möbler?

Det är ungefär som när en vanlig målare målar en vägg, man börjar med att sandpappra ytan man skall måla. Slipar bort om något är ojämnt. Sedan tvättar man möbeln och torkar av den. När möbeln är torr är det bara att börja måla. Använd lagom med färg på skumgummirollern och var noggrann. Du kommer att behöva måla 2-3 lager för att färgen helt skall täcka. Första lagret är det lätt att märka om något missats men efter det är det svårt att se, så arbeta systematiskt från ett håll till ett annat eller uppifrån och ner. Låt första lagret av fint måleri stockholm torka och börja sedan på nästa, första lagret behöver inte täcka särskilt väl. Om du inte stryker på för mycket färg så hinner möbeln torka relativt fort vilket är bra om du vill få hela jobbet gjort i ett svep med några kortare pauser. Det är då också bra om du kommer ihåg var du målade först och sist så du kan börja där färgen hunnit torka längre.

För den som vill ha större frihet i form och färg på sitt golv

Så är plastgolv det bästa alternativet! Plastgolv finns i alla möjliga färger och mönster. Det kan vara roligt att ha något mer speciellt i något rum. Ett typiskt parkettgolv kan kännas tråkigt om det täcker hela bostaden. En sak som dessutom är extra bra med plastgolv är att de är enkla att lägga på egen hand. Man behöver alltså inte anlita snickare (om man är någorlunda händig det vill säga).

Både lättskött och slitstarkt

Du behöver aldrig bona ett plastgolv, på sin höjd behöver du tvätta golvet då och då. Men det behöver du göra med vilket golv du än väljer. Plastgolv är bland det mest lättvindiga golven man kan ha. Samma gäller för själva läggandet av plastmatta för snickarenistockholm.se. Det finns dock en nackdel och det är att plastgolv ofta inte är särskilt bra för miljön. Däremot har det börjat komma upp mer miljövänliga plastgolv på senare år.

Olika kvaliteter

Plastgolv finns i olika kvaliteter och beroende på vilket rum du skall lägga dem i så är de olika bra. Det finns vissa plastgolv som är anpassade för våtrum och andra som har en mjuk filt på undersidan vilket gör att golvet blir mjukare och skönare att gå på. Dessutom fungerar det som värmeisolering vilket kan vara bra om man bor i hus och vill spara pengar på uppvärmning.

Finns både som plattor och mattor hos din byggfirma

Beroende på vilket man tycker är snyggast och vilket som kommer att bli enklast att lägga så är de olika alternativen olika bra. I regel är det enklare att lägga en golvmatta givet att man kan mäta någorlunda bra byggfirma. Golvplattor kan vara bra om man har ett rum som har en ojämn eller konstig form. Snickare på en byggfirma brukar tycka att golvmattor är bäst i alla lägen eftersom de går fortast att lägga om man vet hur det går till. För en byggfirma kan det vara enklare med golvplattor.

När du väljer plastgolv

Så är egentligen den stora frågan hur du vill att golvet skall se ut. De flesta plastgolv uppfyller samma funktioner. De är slitstarka och lättskötta. Den största skillnaden är dess utseende. Vilket också är det som lockar många till att skaffa plastgolv. Samtidigt är de prisvärda och håller i år.

Städtipsen som håller ditt hem rent och fräscht

Visst är det underbart att ha ett rent och fräscht hem. Det är verkligen något som kan höja ens humör och något man kan uppskatta varje dag man kommer hem eller vaknar. Man går upp och skall göra i ordning sin frukost och diskbänken är helt ren, ingen disk i diskhon. Inga tallrikar på bordet inget smuts någonstans. Det är ett bra recept för en bra start på dagen. Vissa tänker att den här lyxen endast är avsedd för de rika och kända som har råd att anlita städfirma eller städerska. Men faktiskt vem som helst kan njuta av den här lyxen bara de gör en liten kraftansträngning innan hemstädning varje dag. Så lite som en kvarts städning om dagen är faktiskt tillräckligt. För att underlätta ytterligare kommer här några grymma städtips du kan använda för att hålla det fräscht i hemmet.

Plocka i ordning när du går omkring där hemma

Du behöver inte göra städningen till en separat syssla utan gör det medan du gör andra saker, borstar tänderna eller pratar i telefon. Att plocka undan kläder och annat är inget man behöver ägna någon särskild tankeverksamhet för städhjälp och så till och med. På ett par minuter om dagen håller du ordning i hemmet utan att spendera onödiga pengar på en städfirma.

Använd krokar i garderober och på väggar

Det bästa är om krokarna är någorlunda osynliga, då känns rummet mindre stökigt. Krokar på insidan garderobsdörrar är väldigt effektivt. Ofta har man bara en rad krokar där det egentligen får plats upp till tre rader krokar. Så mycket mer förvaringsutrymme du får om du utnyttjar denna möjlighet!

Använd inte skor inomhus!

städa hemstädning inomhusUtomhus är det smutsigt, man kanske tycker att skorna ser rena ut men det är massa damma, smuts och sand under dem. Har man gått lite off-road är det säkert annat skräp också. Ta av dig skorna även om du bara skall hämta en grej där inne.

När du utför din veckovisa storstädning

Så kan du lyssna på en bra ljudbok, din favoritmusik eller en podcast! Då får du dubbelt värde av städningen eftersom det inte bara blir rent utan att du faktiskt lär dig något eller samtidigt njuter av tiden du städar! Om du inte vill lyssna på något kan du koncentrera dig på att vara närvarande under städningen och på så sätt bli mer meditativ.

Att tänka på när du lägger plåttak på garage

Visst känns det onödigt att spendera massor av pengar på takläggare när man skall lägga nytt tak på garaget. Det är trots allt inte lika viktigt som bostadshuset. Samtidigt behöver resultatet bli bra eftersom även garagetaket skall hålla tätt så att inte väggarna ruttnar. Det är dock inte särskilt svårt att lägga plåttak på sitt eget garage om man så vill. Tidsåtgången beror lite på hur erfaren man är med hantverk och hur stort garage man har, samt om bärläktar och underlagstak behöver bytas eller inte. Är man snabb och läktarna är intakta behöver arbetet inte ta mer än två dagar. Om man inte vet om läktarnas och underlagstakets skick och inte är särskilt bra på hantverk kan det ta upp mot en vecka att få färdigt taket.

Beställ takplåt där du får den skuren och med monteringsanvisningar

Du kan få takplåtar måttbeställda hos takläggare, plåtslagare eller hos plåtförsäljare och även kan du få monteringsanvisningar för takplåtarna hos dessa. Om du är kan följa sådana anvisningar bör takbytet inte vara några problem för dig. Det kan hända att du behöver Googla ett och annat för att få en bättre förståelse för takläggarenistockholm.se om det är första gången du arbetar med takplåt men med lite tålamod och god arbetsmoral bör du få ett gott resultat.

Slarva inte med underlagstak och läktar

Är de nuvarande läktarna och underlagstaket i dåligt skick bör du byta ut dessa i samma veva som du lägger nytt plåttak. Har underlagstaket hål i sig måste det bytas ut och för att byta underlagstaket behöver läktarna rivas, då är det lika bra att skaffa nytt virke till nya läktar eftersom de ändå behöver tas bort och sättas dit. Då kan du vara säker på att läktarna håller länge. Är underlagstaket helt behöver du bara kontrollera läktarna. Är inga läktar ruttna eller skadade behöver du bara byta ut takplåten.

Vid Takarbete – Glöm inte säkerheten

Varje år dör flera takläggare av att ramla ner från tak, det är onödigt och tragiskt då det finns säkerhetsföreskrifter för takarbete (som inte alltid följs och därav skador och dödsfall). Läs på om vilka säkerhetsåtgärder du behöver ta för att arbeta säkert på taket innan du sätter igång ditt arbete!