Så skyddar du dig mot fuktskador 

Är du husägare och oroar dig för fukt och mögel? Här får du tips om hur du kan tänka och vad du ska hålla utkik efter. Fukt i ett hus behöver inte leda till stora skador och utgifter. Det viktigaste är att förebygga och upptäcka problemen i tid. 

Förebygg problemen 

Ungefär en tredjedel av småhus och villor drabbas av fukt och mögel, så du är inte ensam om att vilja skydda dig och hitta sätt att förebygga. De vanligaste platserna där fukt tränger in och skapar problem är vinden och källaren. Det som krävs är att hitta orsaken till att fukten tar sig in men det är inte alltid helt enkelt. Ett tips är att vara observant på förändringar, gå igenom vind och källaren och andra utrymmen noga för att kontrollera om det skett förändringar i utseende eller lukt. För att förebygga att inget händer kan du installera översvämningsskydd under disk-och tvättmaskin, eller en vattenfelsbrytare som automatiskt stänger av allt vatten vid onormalt användande. Se även till att vatten utifrån inte kan ta sig in i huset utan leds bort. Rensa hängrännor och stuprör och se till att snön inte ligger kvar på taket vid töväder.  read more