Ska du använda factoring eller annan finansiering?

Om ert företag är under kraftigt tillväxt eller av andra anledningar är i behov av kapital finns det ett antal olika finansieringsformer som kan vara lämpliga att använda. Beroende på vilken bransch ni verkar inom och vilka kunder ni har kan det ibland vara bra att använda factoring, ibland en vanlig checkkredit och slutligen kan ett företagslån vara ett alternativ. Här går vi igenom några fördelar och nackdelar med olika finansieringsformer.

Factoring

Har ni många fakturor av mindre belopp och behov av att få ut en del av kapitalet innan kredittiden löpt ut kan factoring vara ett alternativ. Ni kan då välja att belåna alla era fakturor, med hela kundreskontran som säkerhet, och få betalt.

Nackdelar

Den största risken med att belåna alla fakturorna och använda hela kundreskontran som säkerhet är att ni kanske lånar mer än nödvändigt. En annan är att du tar kreditrisken själv och man vet först i efterhand om det var en bra idé eller inte.

Fakturaköp

Om ni skickar färre fakturor på stora belopp och vill sälja av kreditrisken kan fakturaköp vara ett bra alternativ. Det kan också vara så att ni bara har behov av stärkt likviditet i vissa fall och kan då sälja fakturor när det behövs istället för att alltid göra det.

Nackdelar med fakturaköp

Största nackdelen är att det inte går att sälja alla fakturor. Varje faktura får en kreditbedömning och prissätts utifrån sin risknivå och om risken är för hög kan finansbolagen neka köp.

Checkkredit

Skulle ni exempelvis driva en importverksamhet och ha många produkter som säljs via exempelvis en e-handel eller i egna butiker ut till privatpersoner. I det här fallet kan in behöva ligga ute med pengar tills kunderna köper men ni har inga fakturor att sälja eller belåna. Då kan en klassisk checkkredit hos banken vara en lämplig lösning.

Checkkrediten kostar alltid pengar

En checkkredit, till skillnad från factoring, kostar alltid pengar oavsett om den nyttjas eller inte vid factoring. Du betalar förvisso högre kostnader för den delen av kredit som nyttjas men även om du inte använder krediten betalar du en kostnad för den.

Företagslån

När ni står inför enstaka investeringar är istället ett företagslån ett möjligt alternativ. Här behövs kapital utöver den vanliga faktureringen vilket gör att factoring inte blir rätt. Checkkrediten används ofta för att vara buffert vid löpande kostnader och blir inte heller en rättvis lösning.

Nackdelar med att ta företagslån

Nackdelarna med företagslån handlar egentligen om riskerna med det du lånar till. Om du lånar till en investering som inte ger någon avkastning måste du fortfarande betala av både lån och ränta. Behöver du låna för att finansiera något i verksamheten, fundera först ett par extra varv på om investeringen verkligen är nödvändig.

Investeringar genererar pengar

En investering har som tumregel att den genererar pengar och därmed inte är en kostnad som bara dränerar bolaget på kapital. Låna till en investering kan vara ett bra drag om avkastningen är högre än räntekostnaden. Se därför till att göra noggranna kalkyler och bedöm dina möjligheter att tjäna pengar på den satsning du lånar till.