Tjänsterna du hittar hos webbyrån

En webbyrå bygger hemsidor. Det är vad de flesta tror och det är också sant. Men de gör ofta betydligt mer än så. Vi tittar lite närmare på vilka tjänster som du kan förvänta dig av en webbyrå och vad detta kan innebära för dig som företagare.

  • Webbplatsen är grunden

De flesta förknippar en webbyrå med att de bygger webbplatser. Det bör även kunna sägas vara deras primära funktion. Det är webbplatsen som är grunden och hörnstenen i deras verksamhet. Men kring den uppkommer en rad tjänster och funktioner.

Man ska även komma ihåg att en webbplats är betydligt mer än vad besökaren ser. En E-butik kan presentera en rad produkter från http://squib.design/ och order- eller betalsystem. Men bakom det som besökaren ser finns en avancerad struktur och teknik. Det är inte sällan en webbyrå får bygga underliggande system som påverkar en webbplats funktioner till det bättre. Detta utan att besökaren ser någon fundamental skillnad.

  • Sammankopplade system

Att ha en webbshop är enkelt. Att ha en tekniskt fungerande och smidig webbshop är däremot en helt annan sak. Här är det upp till denna webbyrå att skapa ett välfungerande och interagerande system. Det kan exempelvis vara ett E-handelssystem som interagerar med olika affärssystem och fakturasystem. Att skapa ett enkelt flöde för att därigenom effektivisera försäljningen och hela logistiken.

  • Lösningar i molnet

Att jobba mot så kallade molntjänster är oerhört smidigt och funktionellt. Däremot finns det inte alltid molntjänster som är helt anpassade till de olika företagens behov. Är det exempelvis bara fildelning av dokument kan Dropbox användas men vad händer om man behöver jobba på samma projekt, chatta eller ha listor?

En webbyrå kan ofta bygga kompletta molntjänster som därmed skapar förutsättningar för företag att kommunicera, interagera och effektivisera arbetet. Detta oavsett om det är internt eller med externa kunder/leverantörer. Ett alternativ som är smidigt även när arbetet ska utföras av flera företag eller underleverantörer. Att då ha en molntjänst kan skapa en smidig lösning och enkelt arbetsflöde.

  • Marknadsföringen

Nu har du webbplatsen klar och E-handeln rullar på. Då är det dags för nästa steg, att synas bättre. Även här kan du ta hjälp av en webbyrå då många av dessa både jobbar med SEO, SEM, Facebook och andra digitala medier. Det är däremot mycket olika mellan de olika byråerna gällande kompetens och tjänster. Framförallt är det de tre fösta punkterna som man kan förvänta sig av en webbyrå.