Vid Takarbete – Glöm inte säkerheten

Varje år dör flera takläggare av att ramla ner från tak, det är onödigt och tragiskt då det finns säkerhetsföreskrifter för takarbete (som inte alltid följs och därav skador och dödsfall). Läs på om vilka säkerhetsåtgärder du behöver ta för att arbeta säkert på taket innan du sätter igång ditt arbete!