År 2010 fälldes tre begravningsföretag för kartellverksamhet

Att inom affärsvärlden bilda kartell innebär att man kommer överens om priser som ska lämnas till kunder. Därmed försvinner konkurrensen på marknaden – något som kan slå hårt mot konsumenten. Det var vad som hände 2010 när tre begravningsbyråer valde att gå samman för att påverka priserna.

Om du begär en offert från en begravningsbyrå förväntar du dig knappast att nästa begravningsbyrå ska ge exakt samma summa i sin offert. Att sedan den tredje begravningsbyrå du vänder dig till också ger exakt samma summa vore otänkbart – om de inte är i kartell.

Fördelen för företag att gå samman i en kartell är därmed att hålla uppe priserna på marknaden. Någon konkurrens finns därmed inte vilket gör att kunderna inte kan välja ”det företag med lägst pris”. Att ingå i kartell är olagligt i Sverige och vid upptäckt kan företagen behöva betala höga böter.

Upptäcktes av kommuner

Sveriges Radio skrev 2010 om en händelse där just gemensam prisbild skapades. Det var tre begravningsbyråer i Värmland som gått samman i en ”kartell”. När sedan flera kommuner i Värmland hörde av sig för att få offert på begravning visade det sig att dessa tre bolag som gav begravningsbyrå tips i göteborg gav exakt samma pris. Det var inte ens skillnad på en krona.

Att det var kartellbildning var självklart och Konkurrensverket granskade fallet. I detta läge fick bolagen valet att antingen betala böter till Konkurrensverket eller bli dragen till domstol för kartellbildning. De valde att betala böter som uppgick till ca 500 000 kr tillsammans.

Ska gynna en fri och öppen marknad

Sverige har marknadsekonomi utan speciellt många regleringar inom prissättning. Det är marknaden som med konkurrensmedel ska anpassa priset till konsumenterna. Man ska som konsument kunna jämföra priser på att gå till tandläkare, bilverkstad, begravningsbyrå och en rad olika produkter och tjänster. Det är grunden i en marknadsekonomi.

Om marknaden består av relativt få bolag finns däremot risk att kartellbildning uppstår. Istället för att konkurrera med varandra gällande priset samarbetar man och skapar gemensamma prisnivåer. Det kan exempelvis innebära att företaget får in en offertförfrågan och skickar denna sedan till alla andra inom kartellen. Skulle kunden även vända sig till något av dessa företag kommer exakt samma pris ges. Ett alternativ är att de delar upp jobben mellan sig så att några ger ett alldeles för högt pris. På så vis kommer kunden välja det billigare alternativet – även om det i realitet inte behöver vara billigt i förhållande till marknadspriset.