Hur ditt liv kan förändras när du renoverar badrummet

Att renovera badrum innebär självfallet inte att man per automatik förändrar sitt liv, det är väldigt ofta så att en badrumsrenovering egentligen inte leder någon annanstans än till just ett nytt fräscht badrum och det är absolut OK om det är dit din badrumsrenovering är på väg. Om du däremot vill utnyttja situationen till sin fulla potential och göra något som främjar din själs evolution i det här livet vill jag föreslå att du ser bytet av badrum som en ny start. Ta tillfället i akt och reflektera över hur ditt liv ser ut, vilket perspektiv du ser ifrån och hur du spenderar din tid.

Reflektion leder ofta till insikt

Reflekterar man på riktigt och inte bara tänker om samma problem om och om igen så kommer man ofta till insikt. Knepet med reflektion är att komma utanför själva tankeprocessen och observera den. För att göra det krävs det att man inte är fullt identifierad med sina tankar – vilket de flesta människor i dagens samhälle är. Det är inte svårt att sluta identifiera sig med tankar men eftersom det är en vana man byggt upp under hela livet så kan ta det ta en viss tid innan man verkligen slutar identifiera sig med tankar och att renovera badrum. Det är dock i regel enkelt att få ett smakprov av vad det innebär att inte vara identifierad. Ett sätt är genom att fråga sig själv ”vem är jag?” eller ”varifrån ser jag detta?” vilket direkt skickar uppmärksamheten någonstans. Ett annat sätt är att känna energin som finns inne i kroppen, man kan göra detta genom att blunda, hålla ut sin hand och utan att röra på den eller röra den fråga sig själv om badrumsrenovering stockholm eller om man kan veta att handen finns eller inte. Det gör att man direkt blir medveten av energifältet som finns inom och utom kroppen.

Varför badrumsrenovering är ett bra tillfälle

Att sluta identifiera sig med tankar känns väldigt fräscht, lika fräscht som ett nyrenoverat badrum. När man skiftar sin inre verklighet är det ofta så att den yttre verkligheten skiftar och börjar matcha den inre verkligheten, det kan bidra till en badrumsrenovering. Oavsett vad man har haft för mål med sin badrumsrenovering är det alltid skönt med en fräsch ny start.